Utvandring

Eric Ericsson utvandrade till Seatle USA 1929


Jag har hittat en del bilder och information om min farmors bror Eric Ericsson som emigrerade till USA 1929, se mer om detta på släktsidan.

Där hittar du bl.a. fler bilder på honom samt några av de brev han skickade till sin syster Brita i mitten av 70-talet.


Har av Iris i USA fått ett 30 tal bilder på Eric som du nu kan se på släktsidan

Eric Ericksson i Seattle, tvåa från höger i den stiliga vita hatten.

Eric jobbade bl.a. med skogsavverkning efter att han emigrerat till USA 1929. Här står han längst till höger.

Utvandringen från Sverige


Utvandringen från Sverige till Amerika började i mitten av 1840-talet. Man reste framför allt bort från dåliga ekonomiska förhållanden, religiös ofördragsamhet eller politisk omyndighet. Under massutvandringen, som inleddes i samband med de s.k. nödåren i slutet av 1860-talet, reste man till någonting nytt och förhoppningsvis bättre: det efter inbördeskriget starkt expanderande USA. Emigrationen blev särskilt omfattande när dåliga tider i Sverige sammanföll med goda i Amerika. Detta gäller särskilt 1868-71 då ca 100 000 utvandrade och 1880-talet då nästan 350 000 personer lämnade Sverige.


I emigrationens tidigare skeden kom de flesta från landsbygden och sökte en farmarbygd i Mellanvästern. Möjligheterna att förvärva jord för en billig penning, inte minst Homestead Act 1862, spelade stor roll för utvandringen. De tidiga utvandrarna bosatte sig framför allt i Minnesota, Illinois, Iowa och Kansas . Tidigt sökte sig många till de snabbt växande amerikanska städerna, som bl.a. efterfrågade byggnadsarbetare. I Chicago bodde t ex fler svenskar vid sekelskiftet än det fanns invånare i Göteborg..


Amerikautvandringen berörde hela Sverige men med stora lokala och regionala skillnader. De första utvandrarna kom från södra delen av Kronobergs län, södra Östergötland, Hälsingland, östra Dalarna och Karlskoga bergslag. Småland, Öland, Halland, Västergötland, Östergötland, Dalsland och Värmland var de landskap som hade flest emigranter i förhållande till folkmängden under hela utvandringsperioden. Utvandringen till Amerika avtog kraftigt i början av 1930-talet p.g.a. depressionen. Då hade drygt 1,2 miljoner flyttat från Sverige.